Klachtafhandeling

Bent u ontevreden over de bejegening, behandeling of rekening van uw tandarts? Dit is wat u eraan kunt doen.

Praat met uw tandarts
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing.

Vraag advies van het Tandheeldkundig Informatie Punt
Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het

Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
telefoonnummer 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek.

Het TIP is opgericht door de KNMT. De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten. Het Tandheelkundig Informatie Punt kan ook voor u nakijken of uw tandarts is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

Dien een klacht in
Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

Let op: u kunt alleen van het KNMT formulier gebruikmaken als uw zorgaanbieder/tandarts bij de KNMT-klachtenservice is aangesloten.

Nadat u een klacht heeft ingediend, neemt een klachtenfunctionaris contact met u en de zorgaanbieder/tandarts op om te bemiddelen.

Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

Bron: KNMT