Algemene voorwaarden

  1. Voor pijnklachten kunt u bellen tussen 10 en 12 uur ‘s morgens op telefoon nummer (0251) 29 46 71 of naar onze spoeddienst tussen 7 en 10 uur ‘s avonds op telefoon nummer nummer (06) 39 57 46 96
  2. Wij zijn verplicht een medische anamnese (vragenlijst betreffende mogelijke ziektes, aandoeningen en medicijngebruik) af te nemen.
  3. Voor patiënten ouder dan 12 jaar worden eens in 2 jaar bitewing rontgenfoto’s gemaakt.
  4. Bij de kinderen vanaf 2 tot en met 17 jaar zijn periodieke controles en alle behandelingen GRATIS.
  5. Voor de nieuwe patiënten boven de 18 jaar geldt dat zij de eerste 3 nota’s per PIN dienen te betalen daarna is dit niet meer nodig en zullen wij rechtstreeks een declaratie versturen naar uw zorgverzekeraar. Met de eerste 3 facturen kunt u naar de verzekering om het bedrag van de behandeling terug te krijgen.
  6. De nota’s die niet per PIN betaald zijn, worden direct naar de Intelly gestuurd. Intelly is een factoring en clearing bedrijf. U krijgt een nota van het gedeelte dat niet gedekt wordt door uw aanvullende verzekering. Het gedeelte dat gedekt wordt door uw (aanvullende) verzekering int Intelly direct bij uw verzekering.
  7. Al het techniekwerk boven de € 200 (kronen, bruggen, protheses) dient voor aanvang van de behandeling betaald te worden per PIN.
  8. Patiënt is verplicht om de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zegen als hij niet kan komen. Een niet nagekomen afspraak word altijd in rekening gebracht (variërend van 30 tot 100 euro).